KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

w zakresie korzystania z oferty kulturalno-oświatowej