Biblioskrytka – zwrot książek 24/7

Czytelnikom będzie wygodniej zwracać wypożyczone książki. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice idzie z duchem czasu. Wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnych czytelników, przed budynkiem zamontowano skrzynię – wrzutnię. Chcemy ułatwić naszym czytelnikom zwrot książek o dowolnej, dogodnej dla nich porze.

Zasady korzystania z Biblioskrytki:

• Wrzutnia służy do zwrotu wypożyczonych książek bez konieczności wizyty w Bibliotece. Korzystanie z wrzutni jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.
• Użytkownik zobowiązany jest do delikatnego wkładania zwracanej książki do wrzutni. Zbiory należy wkładać pojedynczo.
• Zwracać można wyłącznie zbiory wypożyczone w Bibliotece Publicznej Gminy Stare Babice.
• Wrzutnia jest dostępna przez cała dobę.
• Książki z wrzutni są wyjmowane w dniach roboczych, codziennie rano przed rozpoczęciem pracy Biblioteki.
• Rejestracja zwrotu dokonanego z wykorzystaniem wrzutni w systemie bibliotecznym następuje w godzinach pracy Biblioteki – w ciągu godziny po wyjęciu książek z wrzutni.
• Dokonując zwrotu z wykorzystaniem wrzutni Użytkownik ma świadomość, że okresowe zmiany czasu pracy Biblioteki (skrócenie lub wydłużenie godzin, dni wolne) przekładają się odpowiednio na terminy wyjmowania książek z wrzutni i rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym.
• W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych książek Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika z prośbą o wyjaśnienia.
• Po dokonaniu zwrotu z wykorzystaniem wrzutni Użytkownik jest obowiązany do weryfikacji stanu swojego konta. Wątpliwości powinny być niezwłocznie zgłaszane telefonicznie bądź mailowo do Biblioteki.
• Awaria wrzutni nie zwalnia z obowiązku terminowego zwrotu zbiorów.
• Stanowisko wrzutni podlega monitoringowi. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza materiałami bibliotecznymi.