Senior aktywny i kreatywny, czyli komputerowy fitness mózgu powraca.

24 lutego startujemy z nowym kursem komputerowym dla seniorów. Kurs będzie trwał 6 tygodni, tj.: 24.02.2020 r. – 6.04.2020 r. Zajęcia będą trwały 1h i odbywały się raz w tygodniu – poniedziałek w dwóch grupach po 5 osób. I grupa godz. 10.00, II grupa godz 12.00. Kurs jest całkowicie bezpłatny. Kurs odbywać się będzie w Bibliotece na komputerach stacjonarnych, dlatego nie trzeba mieć własnego sprzętu. W związku z ograniczoną liczbą miejsc na kurs obowiązują zapisy. Zapisy będą odbywał się w …

Od września 2019 r. uruchamiamy pogotowie komputerowe dla Seniorów.

Już dziś możemy ogłosić, iż od września 2019 r. uruchamiamy pogotowie komputerowe dla Seniorów. Zapraszamy Seniorów na bezpłatne porady dotyczące podstawowej obsługi komputera. Wyjaśnimy jak napisać tekst, w jaki sposób obsługiwać pocztę e-mail, jak znaleźć potrzebne informacje w Internecie. Odpowiemy na pytania, wytłumaczymy. Nie naprawiamy sprzętu. Ze względu na ograniczenia czasowe, będziemy przyjmować zapisy. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby (szczegóły na plakacie).

Seniorzy zdobywają wiedzę o komputerze i internecie.

W ubiegłym roku a dokładnie 18 września gościliśmy w progach biblioteki słuchaczy Starobabickiego Uniwersytetu III Wieku. Podczas spotkania zostało zawarte nieformalne porozumienie dot. zorganizowania kursu komputerowego na poziomie podstawowym dla słuchaczy. Wrześniowe deklaracje z 2018 r. zostały wcielone w życie i tak 4 marca 2019 r. ruszyliśmy z pełną grupą aby zdobywać wiedzę o komputerze i internecie.
Przez najbliżej 2 miesiące będziemy spotykać się w każdy poniedziałek w bibliotece. Kurs odbywa się w ramach współpracy Biblioteki ze Starobabickim Uniwersytetem III Wieku. Uczestnicy kursu pracują na własnym sprzęcie. Biblioteka ze swojej strony zapewnia miejsce, materiały oraz osobę szkolącą. Kurs jest odpowiedzią biblioteki na przedstawione przez seniorów potrzeby.