Zasady funkcjonowania Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice od 1 lipca 2021 roku:

1. Pracujemy w pełnym reżimie sanitarnym.
2. Czytelnicy mają wolny dostęp do półek.
3. W bibliotece jednocześnie będzie mogło przebywać do 10 osób. Licznikiem ilości osób są koszyki znajdujące się przy drzwiach biblioteki.
4. Jeśli nie ma żadnego koszyka należy poczekać, aż w bibliotece zwolni się miejsce. Przy większej ilości Czytelników osoby czekające powinny zachować zalecaną odległość minimalną, czyli 2 metry. Zachowajmy dystans.
5. Uprzejmie prosimy, aby w miarę możliwości maksymalnie skrócić czas wizyty w bibliotece, aby umożliwić skorzystanie z naszej oferty jak największej liczbie Czytelników.
6. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w dotychczasowych godzinach pracy, czyli:
    poniedziałek, wtorek: 12:00 – 18:00
    środa, czwartek, piątek: 12:00 – 17:00
7. Czytelnik po wejściu do budynku, w którym znajduje się Biblioteka, ma obowiązek zdezynfekować ręce.
8. W bibliotece przebywać mogą wyłącznie osoby z prawidłowo założonymi maseczkami (zakryty nos i usta).
9. Biblioteka zawiesza do odwołania: korzystanie z czytelni, możliwość korzystania z komputerów, świadczenia usług drukowania.
10. Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 13 roku życia powinny przebywać pod opieką osoby dorosłej.
11. Prosimy o powstrzymanie się z przychodzeniem całymi rodzinami do biblioteki. Nie ma możliwości korzystania z kącika dla dzieci do odwołania.
12. Zachęcamy do wcześniejszego skorzystania z katalogu online przed przyjściem do biblioteki, w celu dokonania wyboru książek i innych materiałów do wypożyczenia.
13. Rekomendujemy składanie zamówień na książki i audiobooki poprzez: samodzielne zamówienie w katalogu internetowym, telefonicznie zamówienia 22 722 92 77, e-mailowe na adres bibbab@interia.pl, czy poprzez formularz na stronie www.
14. „Okno biblioteczne” będzie nadal funkcjonowało dla Czytelników, którzy chcą odebrać zamówienie, rezerwację, bądź dokonać wypożyczenia bez wchodzenia do biblioteki.

Od dnia 12.10.2020 r. do odwołania wprowadza się następujące ograniczenia w pracy Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice:

1. Ustala się godziny pracy Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice dla Czytelników:
poniedziałek, wtorek: 12:00 – 18:00
środa, czwartek, piątek: 12:00 – 17:00.
2. Drzwi główne wejściowe pozostają zamknięte.
3. Dostęp do budynku dla Czytelników ograniczony jest taśmami wyznaczającymi strefy.
4. Nie ma możliwości dla Czytelników skorzystania z sanitariatów, a pracownicy korzystający z sanitariatów używają do tego celu drugich drzwi aby drogi pracowników i Czytelników się nie krzyżowały.
5. Biblioteka zawiesza do odwołania:
5.1. Korzystanie z czytelni.
5.2. Możliwość korzystania z komputerów.
5.3. Świadczenia usług drukowania.
6. Zajęcia/warsztaty dla dorosłych odbywają się w Bibliotece Publicznej Gminy Stare Babice zgodnie z Regulaminem zajęć/warsztatów dla dorosłych w Bibliotece Publicznej Gminy Stare Babice w czasie trwania pandemii COVID-19, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 10/2020 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice z dnia 10 sierpnia 2020 r.
7. Limit uczestników na każdych zajęciach/warsztatach dla osób dorosłych wynosi 8 osób. Limit ilości uczestników uzależniony jest od powierzchni, na której odbywają się zajęcia/warsztaty i wynosi nie mniej niż 4 m² na 1 osobę.
8. Zajęcia biblioteczne adresowane do dzieci zostają przeniesione do przestrzeni wirtualnej, będą odbywały się online.
9. Czytelnik po wejściu do budynku, w którym znajduje się Biblioteka, ma obowiązek zdezynfekować ręce.
10. Wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze:
10.1. Obsługa będzie odbywała się przez „okno biblioteczne” z użyciem kart bibliotecznych sczytywanych bezkontaktowo skanerami elektronicznymi.
10.2. Bibliotekarz pracuje w pojedynkę, przy obsłudze Czytelnika, w celu ograniczenia kontaktu.
10.3. Biblioteka pracuje w zakresie wypożyczeń i zwrotów. Przy czym zwroty odbywają się wyłącznie do skrzynki-wrzutni, stojącej przed wejściem do budynku, w godzinach zamknięcia biblioteki oraz do pojemnika stojącego przy drzwiach wejściowych do biblioteki w godzinach jej pracy dla Czytelników.
10.4. Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do półek. Wypożyczanie odbywać się będzie na zasadzie zamówień, bądź bezpośrednich wypożyczeń przy „oknie bibliotecznym”.
10.5. Bibliotekarze otrzymują środki ochronne: maseczki jedno i wielorazowe, rękawiczki, płyny do dezynfekcji powierzchni np. blatów, klawiatury; płyny i spraye do odkażania rąk.
10.6. Obsługiwany Czytelnik powinien posiadać zasłonięte usta, nos.
10.7. Przy większej ilości Czytelników osoby czekające powinny zachować zalecaną odległość minimalną, czyli 2 metry.
10.8. Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 13 roku życia powinny przebywać pod opieką osoby dorosłej.

Od dnia 04.05.2020 r. do odwołania wprowadza się następujące ograniczenia w pracy Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice:

1. Ustala się godziny pracy Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice dla Czytelników od 13:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku.
2. Drzwi główne wejściowe do pomieszczeń Biblioteki zostają zamknięte.
3. Na terenie biblioteki mogą przebywać tylko jej pracownicy.
4. Dostęp do budynku dla osób/użytkowników ograniczony jest taśmami wyznaczającymi strefy.
5. Nie ma możliwości dla osób/użytkowników skorzystania z sanitariatów, a pracownicy korzystający z sanitariatów używają do tego celu drugich drzwi aby drogi pracowników i osób/użytkowników się nie krzyżowały.
6. Biblioteka zawiesza do odwołania:
6.1. Korzystanie z czytelni.
6.2. Możliwość korzystania z komputerów.
6.3. Świadczenia usług drukowania.
7. Wszystkie zajęcia, warsztaty, wydarzenia, spotkania, imprezy z udziałem innych osób niż zatrudnione w bibliotece zostają zawieszone do odwołania. Wydarzenia biblioteczne zostają przeniesione do przestrzeni wirtualnej, będą odbywały się online.
8. Biblioteka zapewnia środek do dezynfekcji, który znajduje się przy „oknie bibliotecznym” i zwraca się do Czytelników/ Użytkowników o korzystanie i dezynfekcję rąk.
9. Wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze:
9.1. Obsługa będzie odbywała się przez „okno biblioteczne” z użyciem kart bibliotecznych sczytywanych bezkontaktowo skanerami elektronicznymi.
9.2. Bibliotekarz pracuje w pojedynkę, przy obsłudze osoby/użytkownika, w celu ograniczenia kontaktu.
9.3. Biblioteka pracuje wyłącznie w zakresie wypożyczeń i zwrotów. Przy czym zwroty będą odbywały się wyłącznie do skrzynki-wrzutni, stojącej przed wejściem do budynku. Zaś audiobooki zwrócić będzie można do pojemnika stojącego przy „oknie bibliotecznym”.
9.4. Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do półek. Wypożyczanie odbywać się będzie na zasadzie zamówień telefonicznych, e-mail, poprzez formularz elektroniczny na stronie Biblioteki, bądź bezpośrednich przy „oknie bibliotecznym”.
9.5. Książki zwracane przez Czytelników pozostawiane będą w kartonach, workach z datą zwrotu, a w systemie bibliotecznym trafiają na konto specjalne „Kwarantanna”. Po 3 dniach kwarantanny zostaną włączone do księgozbioru.
9.6. Konta Czytelnicze będą aktualizowane z opóźnieniem, w związku z faktem, iż zwracane książki trafiają do skrzynki-wrzutni.
9.7. Czytelnik jednorazowo na konto będzie mógł wypożyczyć 5 woluminów tylko poprzez bibliotekarza.
9.8. Bibliotekarze otrzymują środki ochronne: maseczki jedno i wielorazowe, rękawiczki, płyny do dezynfekcji powierzchni np. blatów, klawiatury; płyny i spraye do odkażania rąk.
9.9. Bibliotekarz obsługujący osobę/użytkownika pracuje w rękawiczkach oraz maseczce.
9.10. Obsługiwana osoba/użytkownik powinien posiadać zasłonięte usta, nos oraz rękawiczki.
9.11. Przy większej ilości osób/użytkowników osoby czekające powinny zachować zalecaną odległość minimalną, czyli 2 metry.
9.12. Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 13 roku życia powinny przebywać pod opieką osoby dorosłej.

W przypadku podejrzenie zakażenia koronawirusem Pracownika Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice zostanie wdrożona procedura według wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28.04.2020 r. tj.:

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia telefonicznie lub drogą mailową Dyrektora o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź o objęciu kwarantanną.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem pracownik natychmiast zostaje odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Zostaje wstrzymane przyjmowanie osób/użytkowników. O zaistniałej sytuacji zostaje poinformowana Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.
3. Zostaje ustalony obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik. Zostaje przeprowadzone rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz zostają zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

W przypadku podejrzenie zakażenia koronawirusem u osoby/ użytkownika Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice zostanie wdrożona procedura według wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28.04.2020 r. tj.:

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba/użytkowni nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
2. Zaistniała sytuacja zostaje zgłoszona do administratora obiektu, celem ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
1. Zostaje ustalona lista pracowników oraz osób/użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba/użytkownik.
2. O zaistniałej sytuacji zostaje poinformowana Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.
3. Zostaje wdrożona procedura zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, dotycząca osób, które miały kontakt z zakażonym, procedury dostępne są na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl.