Zasady przyjmowania darów w Bibliotece Publicznej Gminy Stare Babice

 

Zapraszamy wszystkich do przekazywania Babickiej Bibliotece:

książek i audiobooków

Przyjmowaniem darów zajmują się bibliotekarze dyżurujący. Dary przyjmowane są zarówno od instytucji, jak i od osób prywatnych. Biblioteka zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia selekcji otrzymanych darów. Selekcji dokonuje się wg następujących kryteriów: zgodność z profilem gromadzenia zbiorów, liczba już posiadanych egzemplarzy danego tytułu, stan fizyczny publikacji (nie przyjmujemy książek zniszczonych, brudnych, wydanych przed 2015 r.)

Biblioteka zastrzega sobie prawo włączenia do księgozbioru jedynie wybranych pozycji. Dary odrzucone w wyniku selekcji mogą zostać umieszczone na półce „bookcrossingowej” biblioteki. Dary w złym stanie technicznym mogą zostać przekazane na makulaturę. Przekazanie darów od osób prywatnych odbywa się po zapoznaniu darczyńcy z niniejszymi zasadami na podstawie ustnego porozumienia. Przekazanie darów uznajemy za akceptację powyższych zasad.

Na życzenie darczyńcy Babicka Biblioteka wystawia podziękowanie w formie ustalonej przez Bibliotekę oraz publikuje nazwisko (lub ustalone dane, np. instytucji) darczyńcy na stronie www. Książki i audiobooki przekazane bibliotece otrzymują specjalnie przygotowane oznaczenia w postaci naklejek.

darowizny pieniężnej

Zachęcamy również Państwa do bezinteresownego finansowego wsparcia działalności Babickiej Biblioteki. Jeżeli chcą Państwo dokonać wpłaty prosimy o bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny.

e-mail: bibbab@interia.pl
telefon: 22 722 92 77