24 lutego startujemy z nowym kursem komputerowym dla seniorów. Kurs będzie trwał 6 tygodni, tj.: 24.02.2020 r. – 6.04.2020 r. Zajęcia będą trwały 1h i odbywały się raz w tygodniu – poniedziałek w dwóch grupach po 5 osób. I grupa godz. 10.00, II grupa godz 12.00. Kurs jest całkowicie bezpłatny. Kurs odbywać się będzie w Bibliotece na komputerach stacjonarnych, dlatego nie trzeba mieć własnego sprzętu. W związku z ograniczoną liczbą miejsc na kurs obowiązują zapisy. Zapisy będą odbywał się w dniach: 10.02.2020 r. – 14.02.2020 r. w godzinach pracy Biblioteki. Osoby chętne na kurs przy zapisie proszone są o wypełnienie ankiety. Pierwszeństwo w zapisie mają osoby, które nie uczestniczyły w kursie w 2019 r.