W ubiegłym roku a dokładnie 18 września gościliśmy w progach biblioteki słuchaczy Starobabickiego Uniwersytetu III Wieku. Podczas spotkania zostało zawarte nieformalne porozumienie dot. zorganizowania kursu komputerowego na poziomie podstawowym dla słuchaczy. Wrześniowe deklaracje z 2018 r. zostały wcielone w życie i tak 4 marca 2019 r. ruszyliśmy z pełną grupą aby zdobywać wiedzę o komputerze i internecie.
Przez najbliżej 2 miesiące będziemy spotykać się w każdy poniedziałek w bibliotece. Kurs odbywa się w ramach współpracy Biblioteki ze Starobabickim Uniwersytetem III Wieku. Uczestnicy kursu pracują na własnym sprzęcie. Biblioteka ze swojej strony zapewnia miejsce, materiały oraz osobę szkolącą.  Kurs jest odpowiedzią biblioteki na przedstawione przez seniorów potrzeby.


Spotkanie uczestników kursu – 4 marca 2019 r.