W Babickiej Bibliotece dobiegły końca obchody roku jubileuszowego. Każdy Jubileusz jest niezwykłym świętem. To odpowiedni czas na refleksje, wspomnienia i podsumowanie dokonań Biblioteki. To również czas podziękowań. W dniu 14 listopada br. odbyły się oficjalne obchody jubileuszowe. W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka, gospodarza powiatu warszawskiego zachodniego Starosta Jan Żychliński, Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice Henryk Kuncewicz wraz z grupą radnych, przedstawiciele środowisk bibliotekarskich, czyli dyrektorzy i pracownicy bibliotek publicznych z terenu powiatu warszawskiego zachodniego. Święto Biblioteki nie mogło odbyć się bez Czytelników, Przyjaciół i Sympatyków.
Przybyłych gości powitał Dyrektor BPGSB Maciej Tuzimski. Następnie została przedstawiona krótka prezentacja poświęconą historii Biblioteki oraz jej aktualnym działaniom, czyli migawki z bibliotecznej przeszłości, teraźniejszości oraz plany na przyszłość. Obchody jubileuszowe były odpowiednią chwilą do uhonorowania byłej, wieloletniej i zasłużonej Dyrektor Janiny Maciaszek, która Bibliotece powierzyła swoją, 37-letnią ścieżkę zawodową.
Biblioteka nie istniałaby bez Czytelników, dlatego również podczas uroczystości 70-lecia osoby, które włączają się w nasze akcje, motywują do działań i starają się być na bieżąco z wszelkimi akcjami przeprowadzanymi przez Bibliotekę, zostały wyróżnione okolicznościowymi podziękowaniami. Tym drobnym gestem chcieliśmy wyrazić wdzięczność za Ich obecność w codziennym funkcjonowaniu Biblioteki.
Słowo pisane idealnie komponuje się z obrazem, zwieńczeniem uroczystości był finisaż wystawy autorstwa p. Małgorzaty Hajduk „Sztuka jest moją pasją”. Pani Małgosia swoje umiejętności doskonali pod okiem Pani mgr. sztuki Elżbiety Ptasznik uczestnicząc w zajęciach dla seniorów w Centrum Kultury Izabelin. Prezentowane prace zostały wykonane techniką olejną. Inspiracjami obrazów są zdjęcia prac innych artystów i fotografów, na podstawie których autorka rozwija swoje wizje.
Dziękujemy naszym gościom za życzenia, gratulacje, upominki i ciepłe słowa. Szczególne podziękowania kierujemy do pana Wójta za docenienie działań podejmowanych przez Bibliotekę służących rozwojowi kulturalnemu gminy.
Ten szczególny czas był bardzo aktywnie wykorzystany przez bibliotekarzy. Wśród działań upamiętniających Jubileusz warto wspomnieć o publikacji wydanej w formie folderu „70 Lat Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice”. Publikacja została sfinansowana przez Urząd Gminy Stare Babice. Folder dostępny jest w bibliotece w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na stronie Biblioteki. Na okoliczność 70-lecia Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice została zaprojektowana oraz wydana zakładka jubileuszowa do książek. W zakładkę można zapatrzeć się podczas wizyty w Bibliotece. Istnieje również możliwość samodzielnego wydrukowania zakładek ze strony internetowej. Przez cały rok zapraszaliśmy do stworzenia zakładki do książki i podarowania jej Bibliotece. Prosiliśmy o zakładki wykonane własnoręcznie z należytą starannością tak aby mogły być prezentowane na specjalnie przeznaczonej do tego wystawie. Kształt powinien być dostosowany do standardowego wyglądu zakładki do książki. Nie przewidywaliśmy ograniczeń wiekowych. Zapraszamy do oglądania efektów w naszej placówce. Również nasza księga pamiątkowa zapisywała się sukcesywnie. Każdy mógł napisać życzenia, podziękowania, czy swoje przemyślenia dotyczące Biblioteki. Na stronie www prezentujemy kilka z wielu wpisów z księgi pamiątkowej.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uhonorowania 70-lecia Biblioteki, a przede wszystkim Czytelnikom, którzy są odbiorcami naszych działań. Dziękujemy wszystkim za współpracę oraz pozytywny stosunek do naszej Biblioteki.


Jubileusz 70-lecia Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice – 14.11.2019 r.