Mała książka – wielki człowiek
Akcja czytelnicza adresowana do dzieci w wieku 3-6 lat.

Już po raz V nasza biblioteka bierze udział w ogólnopolskiej kampanii Mała książka – wielki człowiek. Każde dziecko, które jest lub dopiero stanie się Czytelnikiem babickiej biblioteki, otrzyma wyprawkę czytelniczą, w której znajdzie wyjątkową książkę. Każde dziecko otrzyma także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem co najmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki tej akcji dziecko pozna bibliotekę i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice, przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze.

Czytaj książeczki – zbieraj kropeczki
Akcja czytelnicza adresowana do dzieci w wieku 7-12 lat.

Serdecznie zapraszamy do udziału w I edycji, nowej akcji czytelniczej. W ramach akcji dzieciom wydawane są tzw. wyprawki czytelnicze, składające się z: Karty Książkowego Klubu Pani Kropeczki do zbierania naklejek, regulaminu, gry Memo. W akcji mogą wziąć udział wyłącznie osoby zapisane do Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice. Do akcji mogą dołączyć także czytelnicy, którzy zapisali się do Biblioteki w trakcie jej trwania. Udział w akcji jest bezpłatny. Uczestnik akcji otrzymuje naklejkę za każdorazowe odwiedzenie Biblioteki zakończone wypożyczeniem co najmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego. Po uzbieraniu 10 naklejek czytelnik zostanie uhonorowany imiennym dyplomem Książkowego Klubu Pani Kropeczki oraz nagrodą niespodzianką.
Obydwie akcje będą trwały od 3 października 2022 roku do 30 kwietnia 2023 roku. Wręczenie dyplomów oraz nagród niespodzianek odbędzie się podczas obchodów Tygodnia Bibliotek 2023 roku, we wcześniej wyznaczanym terminie.

REGULAMIN