Na okoliczność Jubileuszu została wydana publikacja w formie folderu „70 Lat Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice”. Publikacja została sfinansowana przez Urząd Gminy Stare Babice.

Folder dostępny jest w bibliotece w wersji papierowej.
Poniżej prezentujemy folder w formie elektronicznej.

 

FOLDER