Z pieniędzy zebranych podczas kiermaszu poczyniliśmy już pierwsze zakupy książek do biblioteki.

Serdecznie dziękujemy!