Z przyjemnością możemy poinformować, iż nasza biblioteka zakwalifikowała się do projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek” – wyprawki czytelnicze dla 3-latków w bibliotekach. My bibliotekarze liczymy, że czytanie książek stanie się atrakcyjnym sposobem spędzania czasu przez rodziców i dzieci, a nasza biblioteka będzie postrzegana jako miejsce, gdzie mały człowiek po raz pierwszy zetknie się z życiem kulturalnym. Projekt adresowany jest do dzieci 3-letnich /rocznik 2015/. Każdy 3-latek, który zostanie zapisanych do biblioteki przez rodziców otrzyma Wyprawkę Czytelniczą, czyli: książkę, poradnik dla rodziców oraz Kartę Małego Czytelnika. Przy każdorazowym wypożyczeniu książki z biblioteki Mały Czytelnik otrzyma naklejkę na Kartę Małego Czytelnika. Każde dziecko, które zbierze 10 naklejek otrzyma dyplom, potwierdzający jego czytelnicze zainteresowania. Startujemy we wrześniu. O bliższych terminach będziemy informować już niebawem.
Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek” została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.