Zapraszamy do wspólnej podróży!
Będzie smacznie, kolorowo i na pewno nietypowo. A to wszystko podczas bibliotecznej wyprawy w projekcie „Podróż po krainie książek z bajką na deser”.


Aby uczestniczyć w akcji wystarczy kilka prostych kroków:
1. Zajęcia w ramach projektu będą odbywały się online.
2. Aby zaznaczyć swój udział w zajęciach, należy po każdych warsztatach przesłać na adres mailowy ulahoczyk@gmail.com zdjęcie wykonanej pracy przez dziecko wg instrukcji przedstawionej na zajęciach online. W tytule maila należy wpisać nazwę projektu, czyli Podróż po krainie książek z bajką na deser.
W treści proszę pamiętać o wpisaniu imienia i nazwiska dziecka oraz numeru karty bibliotecznej.
3. Akcja adresowana jest do mieszkańców Gminy Stare Babice. W zajęciach mogą uczestniczyć również dzieci, które nie są czytelnikami babickiej biblioteki. Wówczas nie wpisują numeru karty. Rodziców dzieci nie zapisanych do babickiej biblioteki będziemy prosili o zapisanie ich po otwarciu biblioteki.
4. Przesłane prace zostaną wydrukowane i wkładane do „Przepiśnika” przy miesiącu przypisanym do zajęć.
5. W trakcie trwania akcji zaplanowanych zostało 6 zajęć. Do otrzymania nagrody uprawnia udział w 4 zajęciach, czyli przesłanie 4 zdjęć wykonanych prac.
6. UWAGA! Zdjęcia prac należy przesłać nie później niż w ciągu 2 dni od dnia, w którym odbyły się zajęcia online.
7. Biblioteka zastrzega sobie prawo do utworzenia wirtualnej galerii z przesłanych prac. Przesłane zdjęcia przechodzą na własność Biblioteki.
8. O szczegółach uhonorowania akcji Biblioteka będzie informowała uczestników na bieżąco, w zależności od zaistniałych okoliczności.