Składamy serdeczne podziękowanie sołectwu Topolin za dofinansowanie zakupu książek do Biblioteki w 2020 r. w kwocie 1.366,24 zł.