Prosimy o zapoznanie się z zasadami, których przestrzegania zobowiązane są osoby uczestniczące w warsztatach dla dorosłych.
Warsztaty będą odbywały się w reżimie sanitarnym.

Do zapisu na wrześniowe zajęcia zapraszamy od 1 września!
Liczba miejsc ograniczona.
Zapisać się można telefonicznie 22 722 92 77 lub osobiście w bibliotece.

Jeżeli nie uzbiera się grupa minimum 4 – osobowa, warsztaty zostaną odwołane.

REGULAMIN
DRUK OŚWIADCZENIA