Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice podpisała porozumienie z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy – Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego dot. tworzenia wspólnego Katalogu Centralnego Bibliotek Warszawskich i Bibliotek Województwa Mazowieckiego.

Dane katalogowe naszej Biblioteki dostępne są poprzez wyszukiwarkę MetaLib na stronie MSIB (Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej) → link

Wyszukiwarka umożliwia dostęp do baz bibliotek Mazowsza z podziałem na powiaty województwa mazowieckiego i dzielnice Warszawy.
Udział w projekcie nie generuje kosztów dla Biblioteki.

O projekcie Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej → link