Uczestnicy warsztatów proszeni są o przyniesienie świec, które będą ozdabiać.