Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa, które będą obowiązywać po otwarciu babickiej biblioteki.
My jesteśmy gotowi na otwarcie. Wójt Gminy Stare Babice wydał pozytywną opinię, czekamy na ostateczną decyzję powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.


1. Ustala się godziny pracy Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice dla Czytelników od 13:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku.
2. Drzwi główne wejściowe zostają zamknięte.
3. Na terenie biblioteki mogą przebywać tylko jej pracownicy.
4. Dostęp do budynku dla Czytelników ograniczony jest taśmami wyznaczającymi strefy.
5. Nie ma możliwości dla Czytelników skorzystania z sanitariatów, a pracownicy korzystający z sanitariatów używają do tego celu drugich drzwi aby drogi pracowników i Czytelników się nie krzyżowały.
6. Biblioteka zawiesza do odwołania:
6.1. Korzystanie z czytelni.
6.2. Możliwość korzystania z komputerów.
6.3. Świadczenia usług drukowania.
7. Wszystkie zajęcia, warsztaty, wydarzenia, spotkania, imprezy z udziałem innych osób niż zatrudnione w bibliotece zostają zawieszone do odwołania. Wydarzenia biblioteczne zostają przeniesione do przestrzeni wirtualnej, będą odbywały się online.
8. Wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze:
8.1. Obsługa będzie odbywała się przez „okno biblioteczne” z użyciem kart bibliotecznych zczytywanych bezkontaktowo skanerami elektronicznymi.
8.2. Bibliotekarz pracuje w pojedynkę, przy obsłudze Czytelnika, w celu ograniczenia kontaktu.
8.3. Biblioteka pracuje wyłącznie w zakresie wypożyczeń i zwrotów. Przy czym zwroty będą odbywały się wyłącznie do skrzynki-wrzutni, stojącej przed wejściem do budynku. Zaś audiobooki zwrócić będzie można do pojemnika stojącego przy „oknie bibliotecznym”.
8.4. Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do półek. Wypożyczanie odbywać się będzie na zasadzie zamówień telefonicznych, bądź bezpośrednich przy „oknie bibliotecznym”.
8.5. Książki zwracane przez Czytelników pozostawiane będą w kartonach, workach z datą zwrotu, a w Systemie bibliotecznym trafiają na konto specjalne „Kwarantanna”. Po 14 dniach kwarantanny zostaną włączone do księgozbioru.
8.6. Konta Czytelnicze będą aktualizowane z opóźnieniem, w związku z faktem, iż zwracane książki trafiają do skrzynki-wrzutni.
8.7. Czytelnik jednorazowo na konto będzie mógł wypożyczyć 5 woluminów tylko poprzez bibliotekarza.
8.8. Bibliotekarze otrzymują środki ochronne: maseczki jedno i wielorazowe, rękawiczki, płyny do dezynfekcji powierzchni np. blatów, klawiatury; płyny i spraye do odkażania rąk.
8.9. Bibliotekarz obsługujący Czytelnika pracuje w rękawiczkach oraz maseczce.
8.10. Obsługiwany Czytelnik powinien posiadać zasłonięte usta, nos oraz rękawiczki.
8.11. Przy większej ilości Czytelników osoby czekające powinny zachować zalecaną odległość minimalną, czyli 2 metry.
8.12. Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 13 roku życia powinny przebywać pod opieką osoby dorosłej.