Dnia 17 września 2018 r. odbyło się posiedzenie Jury w składzie pracowników Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice. Dokonano oceny 8 zgłoszeń na nazwę dla bibliotecznych zajęć literacko – plastycznych, które wpłynęły poprzez elektroniczny formularz. Przy wyborze nazwy Jury brało pod uwagę: oryginalność, pomysłowość, zgodność z tematem konkursu.

Jury zadecydowało o przyznaniu nagrody głównej Katarzynie Bednarz autorce nazwy BIBLIOSŁÓWKA.

Pozostali uczestnicy otrzymują wyróżnienia.
Wszyscy uczestnicy o wręczeniu nagród zostaną poinformowani indywidualnie.