Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice, podobnie jak w latach ubiegłych realizuje zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Biblioteka pozyskała 11 570 PLN.