Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice kolejny rok z rzędu bierze udział w programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – priorytet 1”. Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych. W roku 2020 babicka biblioteka otrzymała na zakup nowości wydawniczych dotację w wysokości 4 500,00 PLN.