Z radością informujemy, iż nasza biblioteka w 2018 r. otrzymała dotację w ramach programu Biblioteki Narodowej Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w kwocie 11 500 PLN.

Drodzy Czytelnicy wypatrujcie książek, w których znajdziecie pieczątkę.


Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice bierze udział w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, w ramach którego został zdefiniowany Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Program został uchwalony przez Radę Ministrów na lata 2014-2020. Jego celem jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zakup nowości wydawniczych, wzrost dostępności książek i innych wydawnictw – czyli zwiększenie oferty biblioteki dla użytkowników.

2017 r.
Biblioteka pozyskała 11 000 zł na zakup nowości wydawniczych.
2016 r.
Biblioteka pozyskała 10 500 zł na zakup nowości wydawniczych.
2015 r.
Biblioteka pozyskała 9 500 zł na zakup nowości wydawniczych.
2014 r.
Biblioteka pozyskała 6 450 zł na zakup nowości wydawniczych.