Ogromne podziękowania dla HEDERA Hotel & Restaurant! Serdecznie dziękujemy za bezinteresowne, finansowe wsparcie przy wydaniu książki „Przepiśnik”.