Listopadowe – bibliobajkowe zajęcia z takim oto niezwykłym gościem.
Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami 5 listopada br. godz. 16.30 na zajęcia z cyklu „Bibliobajka wierszem stoi”.