W związku z wprowadzeniem zmian do Regulaminu korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice od dnia 2 stycznia 2023 roku wszyscy Użytkownicy korzystający ze zbiorów Biblioteki zobowiązani są do:
• Każdorazowego okazania karty z chwilą dokonywania wypożyczenia, prolongaty wypożyczonych materiałów bibliotecznych, odbioru rezerwacji, korzystania z komputera.
• Przy telefonicznym przedłużaniu materiałów biblioteczny Użytkownik zobowiązany jest, obligatoryjnie, podać numer karty bibliotecznej. Przedłużone mogą zostać tylko pozycje przed upływem terminu zwrotu.
• Wypożyczeń może dokonywać tylko właściciel karty bibliotecznej, opiekun osoby niepełnoletniej lub osoba, która nią dysponuje za zgodą właściciela karty.
• Na konto Czytelnika niepełnoletniego mogą zostać wypożyczone materiały biblioteczne adekwatne do wieku posiadacza karty, tzn. nie wypożyczamy literatury dla dorosłych.
• Biblioteka przyjmuje, że udostępniając swoją kartę biblioteczną osobie trzeciej, upoważniamy ją do korzystania z konta bibliotecznego.

Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem

regulamin