9 stycznia  (we wtorek) o 14:30

Zapraszamy wszystkich chętnych – spotykamy się w Bibliotece przy dobrej herbacie i w miłym towarzystwie.