Pragniemy poinformować naszych Czytelników, iż kolekcja naszych czasopism powiększyła się o 2 tytuły –

Głos Seniora oraz Pokolenia. Warszawski Miesięcznik Seniorów.